Vårt kontor är beläget i Gävle

Vi utför:
- Slamsugning
- Spolning
- Sanering
- Miljötransporter av varor med och utan ADR-klassning
- Rengöring och kontrollbesiktningar av cisterner/tankar och oljeavskiljare
- Skrotning och bortforsling av oljetankar

Vi hjälper er med godsdeklarationer för farligt avfall samt tömningsintervaller för era oljeavskiljare

Avfallet transporteras till godkänd avfallsanläggning
Scania ADR Fordon Spolar och tar 12 m3
avfall
Volvo ADR Fordon Spolar med
varmvatten och tar 12 m3 avfall
Tankbil ADR Tankbil tar 19 m3 ren vara
samt släp 37 m3
Kontaktuppgifter
Besöksadress: Krickvägen 20
Postadress:
Box 396
801 05 Gävle
Telefon 026-109030
Copyright Kajs Miljöteknik
Mail kajsmiljoteknik@telia.com