Vårt kontor är beläget i Gävle

Vi utför:
- Slamsugning
- Spolning
- Sanering
- Miljötransporter av varor med och utan ADR-klassning
- Rengöring och kontrollbesiktningar av cisterner/tankar och oljeavskiljare
- Skrotning och bortforsling av oljetankar

Vi hjälper er med godsdeklarationer för farligt avfall samt tömningsintervaller för era oljeavskiljare

Avfallet transporteras till godkänd avfallsanläggning
Scania ADR Fordon - Spolar och tar 12 m3
avfall
Volvo ADR Fordon - Spolar med
varmvatten och tar 12 m3 avfall
Tankbil ADR Tankbil - Tar 19 m3 ren vara
Kontaktuppgifter
Besöksadress: Krickvägen 20
Postadress:
Box 396
801 05 Gävle
Telefon 026-109030
Copyright Kajs Miljöteknik
2018
Mail: kajsmiljoteknik@telia.com